Vägen

Växjö pastorat

I valet till kyrkofullmäktige 2017 i Växjö pastorat fick vi följande platser:

      Annika Stacke, präst, Lammhult, ordinarie ledamot

    Stanley Ståhl, företagsekonom, Lammhult, ersättare
      Janeth Ståhl, församlingsrådsordförande, Lammhult, ersättare

Skrivelser och motioner

Vägen har inlämnat en motion 2017 om Kyrkligt senior- och/eller trygghetsboende i Växjö (pdf). Vi tror att ett sådant boende, med en tydlig kyrklig profil skulle fylla en viktig funktion.

Inför kyrkovalet 2013 insåg Lammhults församling att dess litenhet endast skulle - statistiskt sett - ge två mandat av 61 möjliga i Växjö pastorat. Kandidaterna på de sex olika listorna beslöt då tillsammans att skicka ut ett informationsbrev, Med högt valdeltagande följer stort inflytande (pdf), till alla röstberättigade. Denna "kupp" i valrörelsen fick till resultat att Lammhults församling blev representerade med - inte två - utan fem (!) ledamöter i Kyrkofullmäktige. Församlingen har nu, genom sina ledamöter, drygt 8 % av inflytandet - en icke föraktlig minoritet.

Samma Lammhults församling hade sedan ett antal år haft en kyrka stängd på grund av mögelangrepp. De fem ledamöterna (från fyra olika nomineringsgrupper) gick då samman och skrev en motion till Växjö kyrkofullmäktige om Bergs kyrkas öppnande (pdf), som Kyrkofullmäktige beviljade.

 

 

Kontakta "VÄGEN"

Upphovsrätt © VÄGEN 2014-2017, alla rättigheter förbehålls