Vägen

Motioner

  • Motion om Kyrkan som salt och ljus i samhällets utanförskapsområden lades fram för Växjö stiftsfullmäktige 2017-11-17.
  • Motion om kyrkligt senior- och/eller trygghetsboende i Växjö presenterades för Växjö kyrkofullmäktige 2017-11-06.
  • Motion om solceller på kyrkliga byggnader tillhörande Växjö pastorat lades fram 2017-11-06.
  • Motion om tillägnande av erfarenheter från Church of England runt försoning och helande (A Time to Heal) lämnades in 2016-05-25. Av formaliaskäl avslogs motionen.
  • Motion om Bergs kyrkas öppnande skrevs tillsammans med övriga kyrkofullmäktigeledamöter från Lammhults församling 2014-03-04. Motionen bifölls.
  • Med högt valdeltagande följer stort inflytande är en skrivelse som skickades till samtliga röstberättigade i Lammhults församling inför kyrkovalet 2013. Vi hade konstaterat att församlingens litenhet skulle - statistiskt sett - ge två mandat. Nu blev det istället fem mandat!.
  •