Vägen

Kontakt

Vägen i Svenska kyrkan, ideell förening är sedan hösten 2021 vilande. Eventuella frågor kan dock ställas till Annika Stacke, Lammhult.
Vägen är inregistrerad för Svenska kyrkans val på alla nivåer och överallt, och kan återigen kandidera vid kyrkovalet 2025.
Organisationsnummer 802467-8206
Stadgar för Vägen i Svenska kyrkan, ideell förening