Vägen

Namn och bakgrund

Vägen har sitt namn från Kyrkans Herre, Jesus Kristus, som kallar sig "vägen, sanningen och livet" (Johannes evangelium 3:16). De första kristna i urkyrkan kallades också "de som tillhör vägen" (Apostlagärningarna 9:2).

Nomineringsgruppen Vägen bildades hösten 2012, som en frukt av en serie samtal mellan dittillsvarande representanter ur Moderaterna och FiSK (Folkpartister i Svenska kyrkan, sedermera namnändrat till Fria Liberaler i Svenska kyrkan) i Växjö stift.

Vi uppfattade de parti- och/eller blockpolitiska anknytningarna som en belastning för en förtroendemannagärning inom Svenska kyrkan. Vägen betraktar sig som helt obunden i förhållande till block- och partipolitik. Inom den samhälleliga sfären har dock ett antal av våra kyrkliga förtroendevalda också partipolitiska engagemang på olika nivåer och inom olika partier.

Vägen är inregistrerad för Svenska kyrkans val på alla nivåer och överallt.

Vägens logga presenteras här av dess designer Kirsti Haugsand Wennerholm. Tack Kirsti för ditt fina arbete!