Vägen

Namn och bakgrund

Vägen har sitt namn från Kyrkans Herre, Jesus Kristus, som kallar sig "vägen, sanningen och livet" (Johannes evangelium 3:16). De första kristna i urkyrkan kallades också "de som tillhör vägen" (Apostlagärningarna 9:2).

Vägen betraktar sig som helt obunden i förhållande till block- och partipolitik. Det hindrar inte att ett antal av våra kyrkligt förtroendevalda har ett engagemang inom den samhälleliga sfären genom olika politiska partier.

Vägen är inregistrerad för Svenska kyrkans val på alla nivåer och överallt.

Vägens logga presenteras här av dess designer Kirsti Haugsand Wennerholm. Tack Kirsti för ditt fina arbete!