Vägen

Namn och bakgrund

Vägen har sitt namn från Kyrkans Herre, Jesus Kristus, som kallar sig "vägen, sanningen och livet" (Johannes evangelium 3:16). De första kristna i urkyrkan kallades också "de som tillhör vägen" (Apostlagärningarna 9:2).

När aposteln Paulus introducerar Tro, Hopp och Kärlek i 1 Korinthierbrevet kapitel 13, så kallar han kärleken för "en väg som är överlägsen alla andra" (1 Kor 12:31b).

Vägen betraktar sig som helt obunden i förhållande till block- och partipolitik. Det hindrar inte att ett antal av våra kyrkligt förtroendevalda har eller har haft ett engagemang inom den samhälleliga sfären genom olika politiska partier.

Vägen är inregistrerad för Svenska kyrkans val på alla nivåer och överallt.

Vägens logga presenteras här av dess designer Kirsti Haugsand Wennerholm. Tack Kirsti för ditt fina arbete!