Vägen

Kalendarium

Under hösten 2020 och våren 2021 genomför vi ett antal samtal med människor som på olika sätt visar intresse för Svenska kyrkans liv och verksamhet. Syftet är fånga upp olika konstruktiva synpunkter som vi kan inlemma i vårt valmanifest. Samtalen har företrädelsevis varit över en lunch (som vi bjudit på) eller - pga Corona - i form av videobaserade samtal. Många fina uppslag har kommit fram! Är du intresserad att vara med på något av dessa samtal, vänligen kontakta oss.
Kyrkovalet äger rum söndagen 15 september 2021.