Vägen

Vägen

är namnet på en nomineringsgrupp i valet till Svenska kyrkans beslutande organ.

Vägen ställer inte upp i kyrkovalet 2021

Vägen kandiderar inte i kyrkovalet 2021. Skälet är helt enkelt att vi inte lyckats få ihop fungerade listor inför de val där vi hade hoppats kandidera.

Inte desto mindre hade ett antal intressanta synpunkter kommit fram i de samtal som vi har under hösten 2020 och våren 2021 med många människor med intresse för Kyrkan, över en lunch, eller - pga Corona - videobaserade samtal. Dessa synpunkter står härmed till andra nomineringsgruppers förfogande, och vår önskan är att de ska bidra till Guds rikes utbredning:

  • Kyrkpicknick i samband med gudstjänster. Måltidsgemenskap är ju en central del i den kristna församlingens liv, och till dennna kyrkpicknick kan man ta med sig vad man vill. Och har man inget att ta med sig, så finns det så många andra som gärna delar med sig.
  • Erbjuda någon form av Bibel för barn, främst för åldern runt tio år, till alla barn boende inom församlingen. Många svenska barn har inte numera så mycket kunskap om Bibelns berättelser och här kan de genom ett intressant upplägg få en djupare inblick i Bibelns värld. Och för de barn som kommer från andra länder och trosuppfattningar kan det vara värdefullt att förstå den kultur, med dess människosyn, etik och rättsmedvetande, som format vårt land, liksom naturligtvis den bild av Jesus som framträder i Bibeln. Att rent praktiskt dela ut dem kan vara ett tidskrävande arbete, men som också kommer att rendera många intressanta möten.
  • En utmärkelse i den helige Fransciskus anda för en konstruktiv insats för miljön, skulle kunna göras till någon privatperson, institution eller ett företag helt utanför Kyrkans ram. Härigenom skulle församlingen, pastoratet eller stiftet kunna lyfta fram hur viktigt man anser att förvaltandet av skapelsen är. Våra barnbarn ska ju ha en god värld att leva i när de går i pension!
  • Vägen har sitt namn från Kyrkans Herre, Jesus Kristus, som kallar sig "vägen, sanningen och livet" (Johannes evangelium 14:6). De första kristna i urkyrkan kallades också "de som tillhör vägen" (Apostlagärningarna 9:2). I sitt första brev till Korinthierna, skriver vidare aposteln Paulus om "en väg som är överlägsen alla andra" (1 Kor 12:31), och den vägen är Kärleken (1 Kor 13).