Vägen

Vägen

är namnet på en nomineringsgrupp i valet till Svenska kyrkans beslutande organ.

Vägen har fastställt sitt valprogram. I kortform lyder det:

Vi vill att våra medmänniskor
ska växa i tro
och med glädje arbeta för skapelsens framtid.

Vi vill...

 • verka för diakonala insatser, som stärker medmänniskan och familjen, såsom Svenska Kyrkans Unga och seniorboenden.
 • inlemma asylsökande och nyanlända i det svenska samhället, exempelvis genom aktivt stöd till att söka arbete och bostad.
 • få till stånd ett livaktigt ungdomsarbete, som ger unga människor självkänsla och framtidstro.
 • ta ställning i samhällsfrågor utifrån Kyrkans värdegrund och alla människors lika värde.
 • bereda möjlighet för människor till frivilliga och tidsbegränsade insatser i Kyrkan.

 • att människor ska växa i en varm och glad gudsrelation, även i en hård tillvaro. Här spelar Sjukhuskyrkan och Tallnäs stiftsgård en viktig roll.
 • att människor ska se bönen som ett naturligt samtal med Gud.
 • stödja förföljda kristna, varhelst i världen.
 • hålla de kyrkliga ämbetena öppna för kvinnor och män på lika villkor – också fortsättningsvis.

 • förvalta skapelsen för kommande generationer.
 • att Svenska kyrkan genom att vara ett föredöme verkar för miljömässiga arbetsmetoder, exempelvis genom att sätta solceller på kyrkliga byggnader där så är möjligt.
 • premiera uppfinningsrika lösningar som gör jorden till en bra plats att leva på.

 • Ladda ned Vägens valprogram (pdf).

  Vägen har sitt namn från Kyrkans Herre, Jesus Kristus, som kallar sig "vägen, sanningen och livet" (Johannes evangelium 14:6). De första kristna i urkyrkan kallades också "de som tillhör vägen" (Apostlagärningarna 9:2). I sitt första brev till Korinthierna, skriver vidare aposteln Paulus om "en väg som är överlägsen alla andra" (1 Kor 12:31), och den vägen är Kärlek (1 Kor 13).